השבוע הקדוש בסרגוסה הוא אחד מהחשובים ביותר בספרד בשל רעש התופים האופייני במהלך התהלוכות ועצם ותיקותו.