ביקור בכפרים הנטושים על האדמה הארגונזית, ריגוש ובו בזמן נוסטלגיה.