ה"קופרדס" (Cofrades) משתתפי התהלוכות- לבושים בגלימות וכובעים בצורת קונוס


ה"קופרדס" (Cofrades) משתתפי התהלוכות- לבושים בגלימות וכובעים בצורת קונוס